Пребарување
Евро
Македонски

Услови за користење

Услови на употреба

Со внесување на Вашата е-маил адреса Вие се согласувате да добивате дневни известувања за новите промотивни понуди. Можете да се отчлените во било кое време.

Добројдовте на веб сајтотна Hronometar (дефиниран подолу). Со негово користење Вие се согласувате со Условите на употреба (дефинирани подолу). Ве молиме прочитајте ги внимателно. Ако имате некои прашања обратете ни се.

Овие Услови на употреба се последно обновени на 22.02.2021

ПРИФАЌАЊЕ НА УСЛОВИТЕ НА УПОТРЕБА

Мегал ДООЕЛ, го поседува и менаџира сајтот www.hronometar.mk ("Hronometar", "ние", "наше" или "нас") и неговите мобилни апликации и верзии. Со употреба на овој сајт и неговите услуги Вие ("Вие" или "крајниот корисник") се согласувате со Условите на употреба (дефинирани подолу). Исто така се согласувате и со нашата Политика за заштита на лични податоци лоцирана на следниот линк и се согласувате дека повремено ќе ги посетувате Условите на употреба за да сте во тек доколку истите претрпат измени. Политиката за заштита на лични податоци заедно со овие Услови на употреба, збирно се нарекуваат Услови на употреба.

АКО НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВИЕ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА, ВЕДНАШ ПРЕСТАНЕТЕ ДА ГО КОРИСТИТЕ ВЕБ САЈТОТ И НЕ ГИ КОРИСТЕТЕ УСЛУГИТЕ КОИ ГИ НУДИ HRONOMETAR, НЕ УЧЕСТВУВАЈТЕ ВО НИТУ ЕДНА ПРОГРАМА, НЕ ВРШЕТЕ КУПУВАЊА НА ПРОИЗВОДИ КОИ СЕ НУДАТ ПРЕКУ САЈТОТ.

Условите на употреба се организирани на следниот начин:

 1. За веб сајтот
 2. Сопственост на веб сајтот
 3. Употребување на сајтот
 4. Пристап до сајтот

5. Измена на Условите на користење

6. Вашиот профил

 1. Опрема за употреба на сајтот
 2. Кодекс на однесување на крајниот корисник
 3. Вашата приватност
 4. Услови на купување

11. Специјални програми

12. Авторски права и трговска марка

 1. Корисничка содржина
 2. Непосакувани идеи
 3. Политика на авторско право
 4. Општи услови за гаранција
 5. Ограничување на одговорноста
 6. Електронска комуникација
 7. Содржина на трети лица
 8. Надоместок на штети/ослободување
 9. Виша сила
 10. Целосен договор
 11. Применлив закон и надлежен суд

1. За веб сајто

Hronometar овозможува интерактивна онлајн услуга преку веб-страната на домеинот hronometar.mk, со кој дејствува фирмата Мегал ДООЕЛ.. Единствено продавачот е одговорен пред вас за квалитетот на услугите и производите кои ги нуди и продава. Сите понуди и цени на сајтот може да се променат во било кое време, без претходно известување. Сите цени се со вклучен ДДВ.

2. Сопственост на веб сајтот

Сајтот, целата содрижина на сајтот и инфраструктурата која се користи за да го направи сајтот достапен се нашасопственост, сите правила и услови изнесени во продолжение на овој текст (a) Hronometar ви овозможува лимитирана, лична, непреносилива, не-ексклузивна лиценца за да го користите сајтот во согласност со овие Услови на употреба и со сите дополнителни политики и правила поставени од Hronometar; и (б) се согласувате дека нема да ја репродуцирате, дистрибуирате, пренесувате, препродавате било која содржина, софтвер или производи добиени преку сајтот без претходно одобрување од Hronometar.

3. Употребување на сајтот

Како предуслов на сајтот, Вие се согласувате дека:

 • - Имате најмалку 18 години
 • - Сте во можност да направите правна обврска
 • - Не ви е законски забрането да користите одредени услуги или производи
 • - Нема да се обидете да вршите било какво дејство врз сајтот за вадење на информации од него како пуштање robots, crawlers и други алатки за вадење информации
 • - Вашето користење на сајтот во секое време ќе биде во согласност со овие Услови на Употреба
 • - Ќе правите легитимни купувања кои се во согласност со условите дадени во секоја понуда
 • - Ќе вршите купувања само за Ваша лична употреба или за подароци на пријатели
 • - Ќе оставате точни информации за Вас во било кое место на сајтот каде оставате податоци
 • - Ќе ги променувате податоците за вас по потреба за да се осигурате дека се точни во било кое време
 • - Ќе купувате само од понудите на Продавачите преку сајтот со креирање на профил на сајтот и било кое купување ќе биде предмет на Условите за купување, образложени подолу во овие Услови за употреба
 • Вие сте одговорни за Вашата лозинка и нејзино доверливо чување

4. Пристап до сајтот

Hronometar го задржува правото да одбие давање на услуга или пристап на сајтот или на профилот на било кое лице, во било кое време поради било која причина. Крајниот корисник признава дека иако интернетот е често безбедно место, понекогаш има пречки во службата или настани кои се надвор од контрола на Hronometar, и Hronometar не е одговорен за кои било податоци изгубени додека се врши пренесување на информација преку Интернет. Иако цел на Hronometar е да биде достапен 24 часа на ден, 7 дена во неделата, сајтот може да е недостапен од време на време поради било каква причина, вклучувајќи, без ограничување, рутински одржувања. Вие разбирате и признавате дека во зависност од околностите, во рамките и надвор од контрола на Hronometar, пристапот до веб страницата може да биде прекинат или суспендиран од време на време.

Hronometar има право во секое време да го промени или прекине било кој аспект или функција на сајтот, вклучувајќи, но не и ограничено на, содржина, часови на достапност и опрема потребна за пристап или употреба на сајтот.

5. Измена на Условите на користење

Hronometar го задржува правото во било кое време да го прекине или измени било кој аспект од Условите на користење и/или од Политиката за заштита на лични податоци како што смета дека е неопходно или пожелно. Таквите промени може да вклучуваат, меѓу другото, додавање на одредени такси или давачки. Ако Hronometar прави било какви суштински промени, ние ќе ве известиме со испраќање на e-mail, на e-mail адресата која е регистрирана со вашиот профил и/или со објавување на известување за промена на веб-сајтот. Било какви промени на овие Услови на користење ќе стапат на сила откако претходно ќе ве известиме со испраќање на e-mail до Вас или претходно објавиме известување за промените на нашиот сајт.Ако не се сложувате со промените можете да го избришете Вашиот профил без било каков надоместок и да не ги користите во иднина услугите на сајтот по промената на условите. Овие промени ќе бидат важечки за новите корисници на нашиот сајт.Затоа Ви препорачуваме да ги пре-прочитате овие важни информации кои ги содржат нашите Услови на Употреба и Политиката за заштита на лични податоци од време на време, со цел да останете информирани за било какви промени. Секое користење на сајтот од страна на крајниот корисник ќе се смета дека претставува прифаќање од страна на крајниот корисник на тие измени.

6. Вашиот профил

Можете да регистрирате и одржувате само еден профил на веб сајтот за лична употреба. Вие сте одговорни за обновување на податоците во Вашиот профил. Како дел од измените на Вашиот профил имате опција да: промените, зачувате или избршете било какви лични информации од профилот или да се отчлените од добивање промотивни е-маил пораки. Вие знаете и се согласувате дека Hronometar нема никаква одговорност за било каков инцидент кој може да произлезе од или е поврзан со Вашиот профил. Само Вие сте одговорни за одржување на безбедноста на Вашиот профил. Ние ќе претпоставиме дека било кое лице кое го користи сајтот преку Вашиот профил сте Вие. Се согласувате дека единствено вие сте одговорни за било која активност која се случува на или со Вашиот профил. Вашиот профил може да биде остранет заедно со Вашите средства кои се наоѓаат на него ако истиот не го одржувате со тековни податоци.

Вашиот профил не е пренослив. Не смеете да го споделите или продадете со/на друго лице. Било кое непочитување на овие Услови на Употреба може да доведе до негово исклучување без претходно известување. Исклучен или отстранет профил ги губи средствата кои се наоѓаат на истиот. Исто така, го задржуваме правото да ја промениме или исклучиме било која опција од Нашиот сајт, вклучително, но не и ограничено на барањата за употреба на сајтот.

7. Опрема за употреба на сајтот

Крајниот корисник е одговорен за снабдување и одржување со телефонска опрема, компјутерски хардвер и друга опрема потребна за пристап и користење на овој сајт и сите трошоци поврзани со тоа. Hronometar не е одговорен за било каква штета на опремата на крајниот корисник како резултат од користењето на овој сајт.

8. Кодекс на однесување на крајниот корисник

Сите интеракции на сајтот мора да се во согласност со овие Услови на Употреба. Доколку забележиме дека Вашето однесување му попречува или му забранува на било кој друг корисник да го употребува било кој дел од сајтот, може да го ограничиме Вашиот пристап и користење на сајтот.

Следните активности се забранети на сајтот и означуваат кршење и непочитување на Условите на Употреба:

Поставување било каква содржина на сајтот која:

 • -Ги крши применливите закони (вклучувајќи, но не ограничено на: закони за интелектуална сопственост, закони кои се однесуваат на заштита на лични податоци и закони кои се однесуваат на клевета);
 • - Содржи лични податоци, освен ако ние јасно не побараме од вас такви информации;
 • - Содржи вируси или лош софтвер кој може да наштети;
 • - Нуди преземање на заштитени, доверливи или лични податоци;
 • - Има ефект на наметнување на другите;
 • - Содржи пораки од неовластени лица од Hronometar, кои наводно зборуваат во име на Hronometarили даваат доверливи информации поврзани со Hronometar;
 • - Намерно е несоодветна, претставува измама, или фалсификува податоци; или
 • - Е заштитена со авторски права, трговска марка или било кој друг тип на интелектуална сопственост без јасна изречита согласност од сопственикот на авторското право, трговската марка или друга интелектуална сопственост

Обидот да се направи или всушност да се направи било што од од следното:

 • - Пристапување до податоци кои не се наменети за вас, како и логирање на сервер или профил која не се овластени за пристап;
 • - Скенирање или следење на сајтот со цел собирање на податоци, во обид да се прати продажбата, користењето, агрегирани информации за понудите, информации за цените или слични податоци;
 • - Скенирање или тестирање на безбедноста или конфигурацијата на сајтот или да се прекрши безбедноста или мерките за автентикација; или
 • - Мешање во употребата на сајтот на било кој корисник на било кој начин, вклучувајќи, без ограничување, по пат на поднесување на вирус на сајтот обид да се направи преоптоварување  со "спам", или да се напраив прекин на сајтот.

Употреба на било кое од следното:

 • - Рамки (анг. frames), техники на рамки (наг. framing techniques) или технологија на рамки (анг. framing technology) да се прикаже или открие било која содржина од сајтот без наша писмена дозвола;
 • - Било која содржина од сајтот, вклучувајќи без ограничување Кориснички содржини (дефинирано подолу), во било кои мета таговите или било кој друг "скриен текст" техники и технологии без наша писмена дозвола;
 • - Сајтот или било која негова содржина за да се рекламира или дистрибуира, за комерцијални, политички или верски цели или да се натпреваруваат, директно или индиректно, со Hronometar; или
 • - Сајтот или било кој од неговите ресурси за да придобие корисници, трговци или други трети страни да станат корисници или партнери на други онлајн или офлајн услуги директно или индиректно конкурентни или потенцијално конкурентни со Hronometar, вклучувајќи, без ограничување, собирање тековни или претходно понудени понуди.

Собирање на било кои од следните наведени работи:

 • - Содржина од сајтот, вклучувајќи, но не и ограничена на тековните или претходните понудени промотивни понуди на сајтот и потоа прикажување на корисниците на таква содржина на било кој начин со цел да се пренасочат корисниците од сајтот кој друг трета страна, без наша писмена дозвола;
 • - Лични податоци (дефинирани во Политиката за заштита на лични податоци), Корисничка содржина (дефинирана во точка 13 подолу) или содржина од било кој корисник или Продавач.

Вклучување во било која од следните активности:

 • - Упаѓање или попречување на правилното функционирање на кој било дел, страница или област на сајтот или на било кои функции или услуги обезбедени од страна на Hronometar;
 • - Преземање било каква акција што создава прекумерна побарувачка за нашите услуги или наложува, или може да наметне, неразумно или несразмерно големи оптоварувања на нашите сервери или други делови од нашата инфраструктура;
 • - Препродавање на било кои купувања направени преку сајтот;

- Пристапување, следење или копирање на било која содржина од сајтот, користење на било кој "робот", "пајак", или други автоматски средства или било кој рачен процес за било каква цел, без нашa писмена дозвола;

 • - Агрегирање и прикажување на било кои актуелни или претходни понуди или содржина или други информации од сајтот (без разлика дали користите линкови или други технички средства или физички записи поврзани со купувања направени преку сајтот), со материјали од други сајтови без наша писмена дозвола;
 • - Длабоко поврзување со кој било дел без наша писмена дозвола;
 • - Поврзување до сајтот од било кој друг веб-сајт без наша почетна и тековна согласност; или
 • - Дејствување незаконски или злонамерно против бизнис интересите или угледот на Hronometar, нашите продавачи или нашите услуги.